REGULAMIN

Prosimy o zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w naszym pensjonacie:

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00, a kończy się o godzinie 10:00 ostatniego dnia.
 2. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem rezerwacji pokoju oraz ustaloną ilością osób.
 3. Każda dodatkowa osoba może zostać dokwaterowana po wyrażeniu zgody przez właściciela oraz za dodatkową opłatą.
 4. Klienci zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe.
 5. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 7:00.
 6. Klient nie może przekazać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 7. Osoby odwiedzające proszone są o opuszczenie pensjonatu do godziny 22:00.
 8. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek i zasady regulaminu w trakcie przebywania na terenie obiektu, a także może żądać natychmiastowego opuszczenia pensjonatu bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.
 9. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz pieniądze pozostawione w pokojach, a także za utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego do Klienta.
 10. Klient ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy.
 11. Parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym do tego celu. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony.
 12. W momencie otrzymania klucza do pokoju stają się Państwo jego gospodarzami.
 13. Podczas używania grilla należy pamiętać o zasadach PPOŻ oraz bezpieczeństwa.
 14. Na terenie Zakopanego obowiązuje całkowity zakaz palenia ognisk.
 15. Wszelkie usterki, zniszczenia proszę zgłaszać właścicielowi.
 16. Wychodząc należy sprawdzić, czy urządzenia elektryczne zostały wyłączone, a okna i drzwi zamknięte.
 17. Po upływie terminu pobytu Klient jest zobowiązany pozostawić otrzymane klucze w recepcji lub wyznaczonym przez właściciela miejscu.
 18. Właściciel ma prawo sprawdzić stan pokoju przy Kliencie i obciążyć Go za ewentualne zniszczenia w pokoju/ apartamencie.
Scroll to Top