REGULAMIN

Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi w naszym pensjonacie zasadami.

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00, a kończy się o godzinie 11:00 ostatniego dnia.
 2. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem rezerwacji pokoju.
 3. Klienci zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości, Klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią
 4. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 7:00.
 5. Klient nie może przekazać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 6. Osoby odwiedzające proszone są o opuszczenie pensjonatu do godziny 22:00.
 7. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek i zasady regulaminu w trakcie przebywania na terenie obiektu, a także może żądać natychmiastowego opuszczenia pensjonatu bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.
 8. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz pieniądze pozostawione w pokojach, a także za utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego do Klienta.
 9. Klient ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy.
 10. Parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym do tego celu. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony.
 11. W momencie otrzymania klucza do pokoju stają się Państwo jego gospodarzami.
 12. Po upływie terminu pobytu Klient jest zobowiązany pozostawić otrzymane klucze w recepcji. Pracownik ma prawo sprawdzić stan pokoju przy Kliencie i obciążyć Go za ewentualne zniszczenia w pokoju.
Scroll to Top